دل‌ من محکمه ایست که به من می‌گوید : " همه را دوست بدار ،
 به همه خوبی‌ کن ،
 و اگر بد دیدی ،
 دل‌ به دریای محبت بزن و بخشش کن " !

این کیک هم داستانی داره هااا ... خیلی خوشمزه شده بود خودم ساختمش (: البته من تزیینات بودم ... ساخت و گذاشتن تو فر کار ساده ایی هست . بگذریم نظرتون چیه ؟