این شعار ماست ؛ هیچ گاه همه چیز عالی نیست . برای تماشای ویدیو میتوانید به ادامه مطلب مراجعه کنید .