از زحمت کشان ، خارپشتان را دوست دارم

از پستانداران ، خفاشان را

از خزندگان ، ماران را دوست دارم

از گزندگان ، آدمیان را . . .

امروز زیاد حال پست گذاشتن نداشتم اما به زور هم که شده به خاطر شما گذاشتم . (: امیدوارم با نظراتتون به ما انرژی ببخشید . و پایان ایام خوش نوروز رو به همه ی دانش آموزان و دانشجویان تسلیت عرض میکنم .